Δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο και ενδέχεται κάποιες λειτουργίες της εφαρμογής να μην είναι διαθέσιμες.

About me

Front End Web Developer

I am Stavros Domalis and for 2 years I have been involved in the programming and construction of websites. I have successfully completed some projects which you will see by continuing your tour of the rest of the website!!

me

Servises

icon

Web Design


Web design encompasses many different skills and disciplines in the production and maintenance of websites. Often many individuals work in teams covering different aspects of the design process, although some designers will cover them all.

Html Knowlegde


Hypertext Markup Language (HTML) is the standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser. It can be assisted by technologies such as Cascading Style Sheets (CSS) and scripting languages such as JavaScript.

Css Knowlegde


Cascading Style Sheets (CSS) is a style sheet language used for describing the presentation of a document written in a markup language like HTML. CSS is a cornerstone technology of the World Wide Web, alongside HTML and JavaScript. CSS is designed to enable the separation of presentation and content, including layout, colors, and fonts.

Javascript Knowlegde


JavaScript often abbreviated as JS, is a programming language that conforms to the ECMAScript specification. JavaScript is high-level, often just-in-time compiled, and multi-paradigm. It has curly-bracket syntax, dynamic typing, prototype-based object-orientation, and first-class functions.

Latest Work

my online card

online-card online-card

Stavros Ntomalis | Front-End Programmer

share

Contact

Contact Info

Collaborators

proothisi-partner

Message Me